Adresa Organizacionog odbora

Društvo termičara Srbije
P.O. Box 522, 11001 Belgrade, Serbia
Tel +381 11 6455 663
Fax +381 11 6453 670