Kotizacija

Kotizacija za međunarodnu konferenciju ELEKTRANE 2018 pokriva:

- Materijal konferencije

- Koktel dobrodošlice

- Konferencijsku eskurziju

- Konferencijski svečani koncert

- Konferencijsku svečanu večeru

Članovi Društva termičara Srbije:                                      18.800,00 din

Članovi Društva termičara Srbije koji izlažu rad:              16.800,00 din

Ostali učesnici:                                                                     200 EURO (24.000,00 din)

Napomena: pratioci plaćaju                                               30 EURO (3.600,00 din).

___________________________________________________________________

Blagovremeno zatražite PROFAKTURU za uplatu kotizacije za službu plaćanja u Vašoj firmi.

Zahtev za dobijanje profakture uputiti na:

Društvo Termičara Srbije
PP 522, 11001 Beograd, Srbija

Ljiljana Šopalović, Tehnička sekretarica Organizacionog odbora

Tel: + 381 11 6455 663, fax: +381 11 6453 670
e-mail: minavuk@vinca.rs

___________________________________________________________________

U zahtevu obavezno specificirajte sledeće podatke:

Naziv firme: _________________________________________________________

Adresa firme: _______________________________________________________

Telefon/fax: _________________________________________________________

PIB: _______________________________________________________________

Imena ljudi za koje se plaća kotizacija: ___________________________