Organizatori

ELEKTRANE 2018, Međunarodna  Konferencija pod pokroviteljstvom

___________________________________________________

Predrag Stefanović, Predsednik organizacionog odbora

Dejan Cvetinović, Potpredsednik organizacionog odbora

Dragoslava Stojiljković, Potpredsednik organizacionog odbora

Aleksandar Jakovljević, Član organizacionog odbora

Zoran Marković, Član organizacionog odbora

Milić Erić, Član organizacionog odbora

Nikola Živković, Član organizacionog odbora

Zoran Spasić, Član organizacionog odbora

Maja Studović, Član organizacionog odbora i osoba za kontakt sa medijima

_______________________________________________________________________

Sva korespodencija vezana za pripremu i organizaciju Međunarodne Konferencije ELEKTRANE 2018

obavlja se preko Sekretarijata Organizacionog odbora:

Društvo Termičara Srbije
PP 522, 11001 Beograd, Srbija
Dejan Cvetinović, Generalni sekretar Organizacionog odbora
Ljiljana Šopalović, Tehnička sekretarica Organizacionog odbora
Tel: + 381 11 6455 663, fax: +381 11 6453 670
e-mail: e2018 [at] drustvo-termicara.com