Rokovi

Poštovane koleginice i kolege,

       Međunarodna konferencija "Elektrane 2018" će se održavati

              od 31. oktobra do 03. novembra 05. novembra do 08. novembra 2018. godine na Zlatiboru.

Prijava učešća sa/bez rada obavlja se preko sajta: https://e2018.drustvo-termicara.com/ gde možete pratiti najnovije vesti i važne informacije vezane za Međunarodnu konferenciju Elektrane 2018 (molimo registrujte se).

Krajnji rokovi:

  •   28. septembar 2018. - Dostavljanje apstrakta radova 
  •   28. septembar 2018.    - Dostavljanje kompletnih konferencijskih radova

 

Zvanični jezici konferencije ELEKTRANE 2018 su srpski i engleski.

Pripremljen apstrakt (do 500 reči, na srpskom i engleskom jeziku) sa adresom autora, treba poslati preko sajta https://e2018.drustvo-termicara.com Organizacionom Sekretarijatu.

Svi radovi za konferenciju podležu recenziji. U program Kongresa kao i u zbornik Kongresa na kompakt disku će biti uključeni samo prihvaćeni radovi.

Radovi od šireg naučnog /stručnog značaja posle dodatne recenzije (Archival papers) će biti objavljeni i u časopisima Društva Termičara Srbije:

Molimo Vas, da informaciju o održavanju Međunarodne konferencije Elektrane 2018 prosledite svim zainteresovanim kolegama i stručnoj javnosti.

Organizacioni odbor