Produžen rok za slanje radova

Poštovane koleginice i kolege,

       Međunarodna konferencija "Elektrane 2018" će se održavati

              od 31. oktobra do 03. novembra  2018. godine na Zlatiboru.

 

Na molbu jednog broja učesnika konferencije, rok za slanje apstrakata je pomeren.

Iskoristite ovo pomeranje rokova i prijavite svoj doprinos konferenciji.

Prijava učešća sa/bez rada obavlja se preko sajta: https://e2018.drustvo-termicara.com/ gde možete pratiti najnovije vesti i važne informacije vezane za Međunarodnu konferenciju Elektrane 2018 (molimo prijavite se/registrujte se na https://e2018.drustvo-termicara.com/registration/).

 

Krajnji rokovi za prijavu učešća na skupu su produženi:

  •   01. jul  2018.                   - Dostavljanje apstrakta radova 
  •   01. septembar 2018.    - Dostavljanje kompletnih radova za dodatnu recenziju (Archival)
  •   28. septembar 2018.    - Dostavljanje kompletnih konferencijskih radova

 

Zvanični jezici konferencije ELEKTRANE 2018 su srpski i engleski.

Pripremljen apstrakt (do 500 reči, na srpskom i engleskom jeziku) sa adresom autora, treba poslati preko sajta https://e2018.drustvo-termicara.com Organizacionom Sekretarijatu.

Svi radovi za konferenciju podležu recenziji. U program Kongresa kao i u zbornik Kongresa na kompakt disku će biti uključeni samo prihvaćeni radovi.

Molimo Vas, da informaciju o održavanju Međunarodne konferencije Elektrane 2018 prosledite svim zainteresovanim kolegama i stručnoj javnosti.

 

Organizacioni odbor