Termin održavanja Međunarodne konferencije ELEKTRANE 2018 se pomera na 05.-08.11.2018.

Poštovani učesnici konferencije,

Usled velikog broja zahteva od stranih učesnika da se promeni termin održavanja Međunarodne konferencije ELEKTRANE 2018 zbog toga što se prethodno zakazani termin poklopio sa hrišćanskim praznikom Svih Svetih koji je neradan dan u mnogim državama iz koje očekujemo učesnike na konferenciji, Organizacioni Odbor  objavljuje

termin održavanja Međunarodne konferencije ELEKTRANE 2018 se pomera za jednu nedelju na

05. – 08. Novembar 2018. godine

Ceremonija otvaranja: 05. novembar 2018 u 17:00

rad po sesijama: 06. i 07. novembar 2018.

 

Krajnji rokovi:

  •   01. septembar 2018. - Dostavljanje apstrakta radova 
  •   28. septembar 2018.    - Dostavljanje kompletnih konferencijskih radova

 

Zvanični jezici konferencije ELEKTRANE 2018 su srpski i engleski.

Pripremljen apstrakt (do 500 reči, na srpskom i engleskom jeziku) sa adresom autora, treba poslati preko sajta https://e2018.drustvo-termicara.com Organizacionom Sekretarijatu.

Svi radovi za konferenciju podležu recenziji. U program Kongresa kao i u zbornik Kongresa na kompakt disku će biti uključeni samo prihvaćeni radovi.

Radovi od šireg naučnog /stručnog značaja posle dodatne recenzije (Archival papers) će biti objavljeni i u časopisima Društva Termičara Srbije:

Molimo Vas, da informaciju o održavanju Međunarodne konferencije Elektrane 2018 prosledite svim zainteresovanim kolegama i stručnoj javnosti.

 

Organizacioni odbor